ÉPÍTŐIPARI MESTERDÍJ ALAPÍTVÁNY - FOUNDATION FOR CONSTRUCTORS' MASTERWORKS     
 
Az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának elérhetősége:
Telefon: +36-30-525-1300;
e-mail: mesterdij@mesterdij.hu
Az Alapítvány címe: 2013. júl. 1.-től Budapest. I. Döbrentei tér 1.sz. V. em. 3.
Nívódíjasok
 

Építőipari Nívódíj 2002

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és az Építéstudományi Egyesület 1999. decemberében közös elhatározással alapította az ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ-at, hogy a mesterséget magas fokon megvalósító munkán keresztül növelje a szakma becsületét, megbecsülését. Cél a színvonalas, megbízható munkát végző vállalkozások szakmai jóhírének alátámasztása, az építőipari kivitelezések szervezésének, irányításának és a jó minőségű munkavégzésnek az elismerése.

Az Alapítók évente egy alkalommal hirdetnek pályázatot és évente az alábbi kategóriákban ítélnek oda díjat:

Pályázatot nyújthat be minden olyan vállalkozó, mely magyar cégbíróságon építési generál feladatok ellátására bejegyzést nyert és minimálisan 100 millió Ft nettó végszámla értékű, legalább egy évvel korábban használatbavételi engedélyt kapott létesítményt hozott létre.

A pályázat, illetve a szakmai bírálat lebonyolítására az Alapítók az Építőipari Mesterdíj Alapítvány (ÉMA) Kuratóriumát kérték fel és a Bíráló Bizottság létszámát 9 főben határozták meg, úgy, hogy az ÉVOSZ, az ÉTE és az ÉMA 3-3 főt delegál. A Bíráló Bizottság megbízását egy évre kapja, de ez meghosszabbítható. Az ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ-at az évszám megjelölésével tanúsítvány és a létesítményen elhelyezett bronztábla testesíti meg, ennek alkotója Asszonyi Tamás szobrászművész.

A bírálat fő szempontjai: a kivitelezés minősége, a funkciónak megfelelő megoldások, a kedvezően üzemeltethetőség, a környezetbe illeszkedés. A pályázat eredményét minden év decemberében ünnepélyes keretek között hirdetik ki, majd ezt követően kerül sor a nyertes által az építményen elhelyezett tábla leleplezésére.

Az Építőipari Nívódíj pályázati határideje 2002. szeptember 16. volt és ennek alapján 2002 évben harmadik ízben került sor odaítélésre. A Bíráló Bizottság a pályázati anyag és a helyszíni szemlék alapján hozta meg döntését. A beadott pályázatok magas színvonalát figyelembe véve - két kiírástól eltérő eredményre jutott - az Alapítókkal egyetértésben:

 • egyszeri - kivételes alkalommal - külön kategóriát állapított meg "Árvízi helyreállítás" megjelöléssel,
 • a díjazásban nem részesülő, de kiemelkedő teljesítményt megtestesítő létesítményeket - jelenleg szám szerint 3 létesítmény megvalósítóit - "Elismerő Oklevélben" részesítette.
 • egy kategóriában két pályázatot díjazott.

A 2002 évi Építőipari Nívódíj Pályázat eredményét az ÉVOSZ évzáró közgyűlésén hirdeti ki a Bíráló Bizottság elnöke. A tanúsítványok átadására és a Nívódíjat megtestesítő bronzkeretes réztábla leleplezésére a díjazott létesítmény helyszínén 2003. január 15. és március 15. között ünnepélyes keretek között a nyilvánosság előtt kerül sor.

2002. évben ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ-ban az alábbiak részesülnek:

középület kategóriában:

Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség templomegyüttese
1123 Budapest, Kékgolyó u. 17.

Az együttes műemléki részből és új templom épületből áll. A csatlakozás mind a külsőben, mind a belsőben - fogadótér - megoldott. Az együttesnek hangsúlyos része a templom és a szabadon álló, de ahhoz mégis szervesen csatlakozó harangtorony.A templom térképzése harmonikus, emberi arányú, kedvező és ugyanakkor áhítatot sugall. Karzata szervesen egészíti ki a templom terét. A templomtér bővítésére kedvező megoldás a térhez oldalt csatlakozó, nyílászáróval lehatárolható gyülekezeti terem. Az előtér, mely a templomi előcsarnok funkcióját látja el, átvezet a kapcsolódó egyéb közösségi terek és közlekedők felé. A harangtorony szervesen kapcsolódva, az együttes jól eltalált kiemelkedő pontján látja el feladatát.

Az épület szerkezete és anyaghasználata az összetett funkciónak megfelel. Minőségük, kivitelezésük jó. Az alkalmazott, tudatosan egyenetlen téglaburkolat meleg színével természetes megjelenést ad a templom külső és belső terének egyaránt. Külön, elismerőleg kell megemlíteni a templomtér látható fedélszékének műves megformálását és kivitelezésének minőségét. Az együttes a kisebb méretű, többfunkciós, műemléki épület felújításához csatlakozó közintézmény harmonikusan megoldott példája.

Generál kivitelező: CONFECTOR Mérnök Iroda Kft.
1028 Budapest, Tárkony u. 9.
Holman Attila

Építtető: Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség
1023 Budapest, Kékgolyó u. 17.
Jalsoviczky Béla

Tervező: Benczúr & Partner Építész Kft.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.
Benczúr László

Közreműködők:

 • Patina Manufaktúra Kft.
  2040 Budaörs, Gyár u. 2.
  Ács Mihály
 • SIPI TEAM Kft.
  2659 Érsekvadkert, Búcsú u. 19.
  Sípos László
 • Szloba Kft.
  3000 Hatvan, Görgey Artúr u. 23.
  Bartók László

ipari épület kategóriában:

NATIONAL INSTRUMENTS EUROPE Kft.
Elektronikai Gyára
4031 Debrecen, Határ út 1/A.

A debreceni Határ-úti ipari parkon belül zöldmezős felépítésű új ipari létesítmény. A terület elkerített és portákkal ellenőrzött része vámszabad-terület. Az autóparkoló, autóbusz felálló és forduló a vámszabad-területen kívül van.

A létesítményben számítógép elektronikai elemeit szerelik össze az első ütem öt gyártósorán. Jelenleg a teljes mennyiséget exportálják. A funkcióból következően a termelő rész három fő egységből áll: alkatrészraktár - szerelde - készáruraktár. A csarnok három hajós. Hosszirányban a pillér-raszter 7,0 m. Ez megegyezik az iroda-szolgáltató épületrész tengelykiosztásával. A csarnok előregyártott vasbeton pillérekkel és gerendákkal készült. A tetőfödém bevonatolt acél trapézlemezre helyezett hő- és vízszigetelés. A külső falszerkezet is bevonatolt acél-lemezből készült, hőszigeteléssel, az előregyártott vasbeton lábazati elemek felett. A barcsi téglából készült homlokzat jó minőségű. A szerelőcsarnok és az irodák határfala átlátszó üvegszerkezet. Az iroda-szolgáltató épületrészbe a személyzeti bejáratból megközelíthető, kétnemű öltöző-mosdó csoportot helyeztek el.

A teherhordó szerkezetek térelhatároló szerkezetek, szakipari munkák jól lettek kiválasztva és megfelelő minőségben készültek. A csarnok és az iroda-szolgáltatás épületrészek egyaránt a funkcióhoz illeszkedő, korszerű megoldásúak. Építészetileg a tömeg- és homlokzatképzés előnyös. A feladat összetettségéhez, műszaki követelményeihez viszonyított rövid idő alatt a létesítmény csak az érdekelt felek jó együttműködésével valósulhatott meg. Figyelemre méltó a megvalósítási tervek kidolgozásának és a kivitelezésnek magas színvonala.

Generál kivitelező: KEVIÉP Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
Varga Imre, Tóth Péter

Építtető: National Instruments Europe Kft.
4031 Debrecen, Határ út 1/A.
Dr. Ábrahám László

Tervező: CMA. International (Hungary) Kft.
1027 Budapest, Margit krt. 1.
Krizka György

Közreműködők:

 • HIRÖS-ÉP Kft.
  6000 Kecskemét, Bajnok u. 3.
  Khiari Boubeker Seddik
 • STRONG és MIBET Kft.
  3571 Alsózsolca, Gyár u. 5.
  Képes József
 • DEBMUT Rt.
  4025 Debrecen, Barna u. 15.
  Olasz József

többlakásos lakóház kategóriában:

Ferencváros Berzenczey u. 33-37. Társasház
1094 Budapest, Berzenczey u. 33-37.

A Ferencváros rehabilitációs területén elhelyezkedő többlakásos lakóépület az eredeti városszerkezetbe illesztett. A foghíjtelken követi a feltehetően korábban a helyén lévő függőfolyosós épület beépítési rendszerét. Az udvarok zöldterületként kedvezően használhatók. A 83 lakást két lépcsőházra szervezték. A megközelítések ennek megfelelően részben függőfolyosókon, részben megvilágítás nélküli középfolyosókon történnek. A lakások igényes belső kiképzésűek, melyhez a vásárlók külön megrendelése is hozzájárult. Kedvező, hogy a lakások csaknem mindegyikéhez jó méretű erkély tartozik.

Az épület megjelenésénél dicsérendő a törekvés, hogy a nagy épülettömbök monoton homlokzati felületét és szükségszerűen egyhangú nyíláselrendezését építészeti elemekkel, hangsúlyokkal igyekszik megbontani. Az épület kivitelezésének minősége jó, korrekt. A homlokzati téglaburkolat, az alkalmazott anyagok, látható szerkezeti részek, nyílászárók a szükséges minőség követelményeit kielégítik. Az eltelt üzemelési idő bizonyítja megfelelőségüket. Kedvezően értékelhető, hogy az egyértelműen befektetői finanszírozású épületegyüttes lakásainak értékesítési költsége, az adott színvonal és minőség mellett kedvező.

Generál kivitelező: QUADRAT Építőipari és Kereskedelmi Kft.
1094 Budapest, Liliom u. 36.
Zettisch Ferenc

Építtető: QUADRAT Építőipari és Kereskedelmi Kft.
1094. Budapest, Liliom u. 36.
Varjasné Székely Éva

Tervező: ATTIK' ART Építészeti és Mérnöki Iroda Kft.
1094 Budapest, Liliom u. 17.
Donkó Zsolt és dr. Szabó Zerindné

műemlékhelyreállítás, rehabilitáció kategóriában:

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Székháza
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.

A Belváros palotákkal kialakított része rehabilitációjának fontos mozzanata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár rekonstrukciója és bővítése. A feladat előkészítése és megvalósulása során az építtetőknek, tervezőknek és kivitelezőknek rendkívüli nehézségekkel kellett megküzdeniük. Ilyen nehézség volt a szigorúan behatárolt költségkeret, a számos váratlan, előre fel nem mérhető műszaki probléma, a folyamatos üzemelés fenntartása az építés szakaszolásával, stb. A könyvtár eredetileg is meglévő, de eredetileg nem könyvtár céljára épült épületeit - a Wenckheim palotát és egy XIX. századi bérházat - kellett bővíteni és átépíteni oly módon, hogy végeredményként egy XXI. századi igényeknek megfelelő művelődési intézmény jöjjön létre. A feladatot pénzügyi-gazdasági és építészeti-műszaki szempontból maradéktalanul sikerült teljesíteni, emellett az intézmény közönségsikere várakozáson felüli. A teljes körű, illetve differenciált könyvtári szolgáltatáson kívül az épületkomplexum olyan vonzerőt biztosít, amely a főváros fontos művelődési intézményévé avatja. Ebben az együttműködő építtetők, tervezők és kivitelezők érdeme elvitathatatlan, vállalták a kihívásokat, helyenként a kockázatot is azért, hogy a feladatban rejlő tartalmi és formai sokszínűség, stílusbeli változatosság korlátozás nélkül érvényesülhessen. Az építés keretében a bonyolult szerkezeti és szigetelési munkáktól a műemléki restaurálásig szinte minden létező kivitelezési szakmunkát el kellett végezni, ennek érdekében különböző technológiák sorát kellett összehangoltan alkalmazni. Mindezt rendkívüli feltételek közt, magas színvonalon. A tartós érdeklődés, ami most a fővárosi központi könyvtárban tapasztalható, biztató jel nemcsak a könyv és a művelődés jövőjére nézve, hanem az ember-központú építészet lehetőségei tekintetében is.

Generál kivitelező:

 • Magyar Épületszerelő Rt.
  1097 Budapest, Koppány u. 13-15.
  Pál Balázs
 • Középületépítő Rt.
  1056 Budapest, Molnár u. 19.
  Pelikán Imre

Építtető: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.

Tervező: MATESZ Magasépítési Tervező és Szervező Szövetkezet
1026 Budapest, Toroczkó u. 3.
Hegedűs Péter

Közreműködők:

 • N+N' 94 Építőipari Kft.
  1142. Budapest, Szőnyi út 36.
  Németh József
 • BART Műemlékfelújító és Kereskedelmi Kft.
  1054 Budapest, Garibaldi u. 1.
  Schindler László
 • LAKI Kőipari Kft.
  2084 Pilisszentiván, Ipartelep u. 2.
  Laki Péter

mérnöki és mélyépítési létesítmény kategóriában:

Magyar-Szlovén vasútvonal 1400 m-es feszített vasbeton völgyhídja - Nagyrákos

A pályázók jó minőségben, esztétikusan és a megrendelői elvárásoknak kiválóan megfelelően tettek eleget a feladat különleges követelményeinek:

a kivitelezést az Őrség természetvédelmi területén, - ahol csak 7-7 m-es sávot vehettek igénybe - csak jól organizált, jól ütemezett módon lehetett végrehajtani,

 • a híd különleges, a 160 km/órás forgalmi sebességnek megfelelő mérete,
 • Európa negyedik leghosszabb vasúti völgyhídja,
 • nehéz terepen, 130 cm átmérőjű Soil-Mec cölöpözés, szekrénytartós megoldás,
 • vasúti pályán eddig még nem alkalmazott utófeszített vb. híd tervezése és kivitelezése,
 • a szakaszos előretolás a gyártópadról két oldalról egyszerre történt, egyidőben,
 • a szerkezet egyedisége, a 3,75 m-es szekrénytartó magassága és a 4,50 m-es fenékszélesség,
 • újszerű megoldás a kétszer extrudált /kettős korrózió védelemmel ellátott/ feszítőkábel alkalmazása is,
 • a 14 hónapos építési időtartam alatt, hetenként 22,5 m-es előretolással a három gyártópadról 67,5 m/hét híd készült el, vagyis a kivitelezés független volt az időjárási viszonyoktól,
 • magyar termék, mely tíz éves fejlesztési tapasztalat eredménye, a feszítőanyag és a betonacél kivételével minden anyag hazai termék.

Generál kivitelező: Hídépítő Rt.
1138. Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Varga Károly

Építtető: MÁV Rt. Fejlesztési és Beruházási Főosztály, Kiemelt Projekt iroda
1062. Budapest, Andrássy út 73-75.
Dr. Vígh Tibor

Tervező: Hídépítő Rt.
1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Wellner Péter,
Mihalek Tamás

Közreműködők:

 • Hídépítő-Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft.
  1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
  Zabó Tamás
 • Hídtechnika Kft.
  1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
  Andresz György

Miskolc-Tapolca Termál Barlangfürdő rekonstrukció
3519 Miskolc-Tapolca, Pazár sétány 46294. hrsz.

A rekonstrukciós munkát több ütemben végezték, illetve végzik el. A barlangfürdő eddigi járatait bővítették és újonnan feltárt részeket kapcsoltak a már meglévő rendszerhez. Az építési munka medenceépítés, víztechnológiai rendszer, látvány- és élményelemek kialakítása, kőzetstabilizálás, stb. különleges, összetett feladatot jelentett, melyre a szakszerűség, céltudatosság, igényesség jellemző. Ezt kiegészíti a hegyoldal kőzet felületeit a látványba és funkcióhoz kapcsolódó központi elosztótér.

A felsorolt és kapcsolódó feladatokat üzemeltetés közben kellett megoldani a vízgépészet, az elektromos berendezések speciális követelményeit és elhelyezését figyelembe véve. A rendkívüli körülmények között végzett munka műszaki és esztétikai szempontból kifogástalan. A talaj- és vízszennyezés elleni védekezés biztosított. A több ütemben épülő létesítmény együttes az OTÉK követelményeinek megfelel.

Generál kivitelező: Középület és Lakásépítő Rt.
3531 Miskolc, Kőporos út
Szalay Antal

Építtető: MIVÍZ Miskolci Vízmű Rt.
3527 Miskolc, József Attila u. 78.
Papp Zsolt

Tervező: Bodonyi Építész Kft.
3525 Miskolc, Szentpáli u. 7.
Bodonyí Csaba

Közreműködők:

 • MINKÓVILL Ipari és Kereskedelmi Kft.
  3527 Miskolc, József Attila u. 57.
  Sike Tamás
 • MÁJER Bádogosipari Kft.
  3200 Gyöngyös, Aranysas u. 11/2.
  Májer Tibor
 • DIALCONT Műszaki Kereskedelmi Kft.
  2803 Tatabánya, Fő út 1/a.
  Niebling István

árvízi helyreállítás kategóriában:

Tákos 2001 évi árvíz utáni újjáépítése

A 2001. márciusi felső-tiszai árvíz következtében Tákos község teljes területe víz alá került. Az emiatt romba dőlt, illetve súlyosan megrongálódott lakóházak helyett csaknem száz új épületet kellett a helyreállítás keretében felépíteni. A Kormány döntése szerint az Állam a teljes újjáépítés lebonyolítását magára vállalta. A beregi térség újjáépítésére hat kivitelező vállalatból konzorcium alakult, az OKF a résztvevő cégek között osztotta el az építési és helyreállítási feladatokat. Így jutott Tákos község teljes újjáépítése a nyíregyházi székhelyű ÉPKER Kft.-nek, amely döntően saját szakembereivel, illetve létszámával oldotta meg feladatait, alvállalkozókat csak kisebb arányban vont be. A szám szerint 98 új lakóház a szoba-konyhás nagyságrendűtől a négyszobásig, többféle alaprajzi és homlokzati változatban valósult meg. Tákoson tízféle típusterv alapján épültek házak, melyek közt azonban nincs két teljesen egyforma külsejű.

A rendezett, egységes, mégis természetes falukép kialakulását több tényező szerencsés együtthatása segítette. Az új házak pontosan elődjük helyére épültek vissza, aminek következtében az eredetileg is kissé szabálytalan, történeti jelleget őrző építési vonal és település-szerkezet változatlan maradt. Az épületek szélessége viszonylag szűk határok közt alakult, a tetők hajlásszöge egységes, valamennyi ház meghatározó motívuma a kisebb-nagyobb tornác. A homlokzatok sokfélesége mellett az ablakok hasonló jellege és arányai, a jelképes hatású, egyszerűsített vakolatdíszek és az egységes tört-fehér színezés mind-mind a kiegyensúlyozottság irányába hatnak.

Az újjáépítést a tervezők és a kivitelezők nem pusztán feladatnak vagy üzletnek, hanem becsületbeli ügynek is tekintették. Ennek, valamint jó együttműködésüknek köszönhetően, Tákos árvíz-kárainak felszámolása során példásan magas színvonalú építészeti értéket teremtettek, egységes, hagyományokra is utaló, egyben korszerű településkép alakult ki, egészséges, kényelmes és biztonságos családi otthonok tömege valósult meg.

Generál kivitelező: ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Kft.
4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 75.
Pelikán István

Építtető: BM Országos Katasztrófavédelmi Hivatal
1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.
Dr. Bakondi György

Tervező: Kvadrum Építész Kft.
1034 Budapest, Kecske u. 25.
Zsigmond László

Közreműködők:

 • IMBREX' 95 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 6.
  Som János
 • Tympanon' 896 Épületszobrász Kft.
  4400 Nyíregyháza, Élet u. 2.
  Kozák György
 • Nyír-Lux Kft.
  4400 Nyíregyháza, Erika u. 3.
  Belicza János

2002. évben ELISMERŐ OKLEVÉLET kaptak az alábbiak

középület kategóriában:

Nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár
8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

Kiemelten értékelte a bírálat a belső térképzés és elrendezés tervezési munkáját, a létesítmény városrendezésben elért szerepét, a kivitelezési munka minőségét. A beruházás bontásra ítélt épületek helyén, védett környezetben valósult meg. A háromszintes, magas-tetős épület a megvalósítás során tetőtér hasznosítással bővült, amivel megoldották a Városi Önkormányzat közgyűlési üléstermének gondját is.

A belső térre jellemző a minden hivalkodást nélkülöző, megkapóan kiegyensúlyozott esztétikai megjelenítés. A halványzöld színű Terranova vakolatú, díszítő motívumokkal megjelenített homlokzat jól szolgálja a kialakulóban levő városi tér esztétikai értékeinek növelését. Mindenütt jellemző a szembeötlően gondos munka, szakszerűség, átlagon felüli minőség.

Generál kivitelező: Zalai Általános Vállalkozó Rt.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 9-11.
Kiss László

Építtető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Tárnok Ferenc

Tervező: Középülettervező Rt.
1012 Budapest, Pálya u. 4-6.
Zalaváry Lajos

Közreműködők:

 • Kanizsa Ablak Kft.
  8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 88.
  Kósa Antal
 • Prizma 1999 Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft.
  8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.
  Gábor Mihály

ipari épület kategóriában:

AUCHAN Tópart Bevásárlóközpont, Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.

A bírálat kiemelte a különös nagyságú beruházás rövid idő alatti megvalósításával kapcsolatos organizációt és a jó minőségű kivitelezési munkát. A létesítmény I. ütemének szánt épület telepítése megfelelő, a kritikus megközelítési, közlekedési-szállítási kérdéseket jól oldották meg. A bővítés, illetve csatlakozó kereskedelmi létesítmények elhelyezése átgondolt.

Szerkezetileg jellemző az előregyártott vasbeton vázszerkezet. Az oszlopok rövid főtartókat hordanak. A lejtésben kialakított T szelemeneken TR 153/280-as trapézlemez képezi a lefedést kőzetgyapot hőszigeteléssel és Sika lemez szigeteléssel. A homlokzat jellemző eleme a bevonatolt acéllemez falvázkazetta és a rá merőleges bordázatú külső trapézlemez felület. Mindez építészetileg igényesen és megvilágítási effektusokkal összhangban készült.

A jól kiválasztott szerkezetek és megfelelő minőségű befejező munkák eredményeként elismerésre méltó épületegyüttes létesült, amely funkcióhoz jól illeszkedik és korszerű megjelenésű. A feladat összetettségéhez, volumenéhez és műszaki igényességéhez viszonyítva igen rövid idő alatt készült el, ami valószínűsíti a felek közötti jó együttműködést.

Generál kivitelező: VARPEX Építőipari, Beruházó és Szolgáltató Rt.
1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.
Detrich Dezső

Építtető: Hyper Immo Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-136.

Tervező: CET Budapest Rt.
1011 Budapest, Kapucinus u. 20.
Koczka István

Közreműködők:

 • ARCADOM Építőipari Rt.
  1095 Budapest, Soroksári út 48.
  Gerő Péter
 • EGUT Egri Útépítő Rt.
  3300 Eger, Deák Ferenc u. 49.
  Zsiga György
 • o.k. BAU Kft.
  9723 Gyöngyösfalu, Kőszegi u. 22.
  Kapoli Károly

mérnöki és mélyépítési létesítmény kategóriában:

Dél-Budapesti Szennyvíztisztító Telep korszerűsítése
1238. Budapest, Meddőhányó u. 1.

Kiemelte a bírálat a bonyolult kivitelezési munkát, az építési és technológiai szerelés kapcsolat-rendszerének gyakorlatilag hibátlan megvalósítását. A fejlesztési, korszerűsítési munkák ugyanis az üzem folyamatos működése közben készültek. Ez magas fokú szervezési és fegyelmezett kivitelezési tevékenységet igényelt.

Több ütem van tervbe véve, a jelenlegi ütem 80 000 m3 /nap kapacitást biztosít, ez lehetővé teszi a délpesti, kb. 70 %-os csatornázottságú terület intenzív fejlesztését, csatornázását. Jelentős tisztítási fokozat emelkedést jelentett a Bioszűrő kialakítása. Az új, vagy felújított műtárgyak - előülepítők, levegőztetők, utóülepítők, záportározók, stb. - kiemelkedő szerkezeti és szerelési megoldásúak, különösen a betonszerkezetek építése szakszerű, esztétikus, a vízzáróság biztosítása igényes munka eredménye. Az új és felújított létesítmények technológiailag a legkorszerűbb megoldásúak, beleértve az irányítás technikai rendszert is, így a telep működése biztonságos üzemvitelt eredményezett.

Generál kivitelező: Hídépítő Rt.
1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Tátrai Alfréd

Építtető: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Ágói András

Lebonyolító: Fővárosi Csatornázási Művek Rt.
1056 Budapest, Március 15. tér 3.
Gál Tibor

Tervező: Hidrokomplex Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Brenner József

Közreműködő: Philipp Müller / Degremont Kft.
1051. Budapest, Vörösmarty tér 1.
Kemény István